Ταυτότητα

Size:

Τα Δίκτυα Επιχειρήσεων Προϊόντων Ελαιόλαδου έχουν σαν κύριο σκοπό την διάθεση φαγητών και εδεσμάτων που παρασκευάζονται με αποκλειστική χρήση ελαιολαδου  και λειτουργούν στην Κρητη και Κύπρο.


Τα Δίκτυα ιδρύθηκαν στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση της Ποιότητας και Βελτίωση της Εμπορίας του Ελαιόλαδου» (ΑΠΠΕΕ) το οποίο έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου και θα υλοποιηθεί από τον ΣΕΔΗΚ και το Υπουργείο Γεωργίας της Κύπρου.


Το Δίκτυο της Κρήτης βασλιζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τα Δίκτυα «ΕλαιοΓευσίες» που είχαν ιδρυθεί και λειτουργήσει από τον ΣΕΔΗΚ παλαιοτέρα με επιτυχία επί 8 έτη, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι τελευταίες εξελίξεις στους τομείς των επικοινωνιών και του τουρισμού.


Βασικοί στόχοι του Δικτύου θα είναι:
(α) Η ανάδειξη, προβολη και παρώθηση του ελαιολάδου και των φαγητών και εδεσμάτων που παρασκευάζονται με αποκλειστική χρήση του.
(β) Η βελτίωση του επιπέδου υγιεινής της διατροφής των κατοίκων της Κρήτης και της Κύπρου.
(γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών γεωργικών και τουριστικών προϊόντων των δυο περιοχών


Μέλη του Δικτύου θα είναι επιχειρήσεις ομοειδείς και συμπληρωματικές που θα υπάγονται στις εξης κατηγορίες:
(α) Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης (ΕΜΕ) όπως Ταβέρνες, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία Ταχυφαγεία κ.α που θα έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό την αποκλειστική χρήση ελαιολαδου στην παρασκευή όλων των φαγητών που προσφέρουν.
(β) Επιχειρήσεις Εμπορίας ελαιόλαδου (ΕΕΕ) όπως συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών ή ιδιώτες έμποροι που διαθέτουν ελαιόλαδο χύμα ή τυποποιημένο
(γ) Επιχειρήσεις Διάθεσης Ελαιοεδεσμάτων (ΕΔΕ) όπως εργαστήρια και καταστήματα παραγωγής ή/και διάθεσης ελαιοεδεσμάτων όπως αρτοσκευασμάτων, γλυκών και άλλων εδεσμάτων που παρασκευάζονται αποκλειστικά με ελαιόλαδο.Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του Δικτύου
-Αποκλειστική χρήση παρθένου η έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην παρασκευή όλων των φαγητών, τηγανητών, εδεσμάτων και άλλων παρασκευασμάτων που παράγουν η διαθέτουν.
-Αποδοχή εσωτερικών ελέγχων που θα γίνονται από το Δίκτυο για την τήρηση της αποκλειστικής χρήσης ελαιολάδου
-Καταβολή εγγραφής 50 ευρω για τα ιδρυτικα Μελη που θα καταβληθεί με την υπογραφή του Καταστατικού και ετήσιας συνδρομής το υψος της οποιας θα καθοριστεί από το ΔΣ του του Δικτυου και θα καταβάλλεται το πρώτο 3/μηνο κάθε έτους.. Η εγγραφη για νεα Μελη που θα εγγραφούν μετα την υπογραφη του Καταστατικου
-Καταβολή προσαυξημένης εγγραφής για τα Μέλη που εγγράφονται μετά την υπογραφή του Καταστατικού σε ποσό που θα καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ ανάλογα με τον χρόνο εγγραφής
- Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με e-mail η/ και Φαξ με σύνδεση του ιδίου του ενδιαφερομένου η αλλού συγγενικού η φιλικού προσώπου.


Οφέλη των Επιχειρήσεων του Δικτύου
1.Χορηγηση λογότυπου (σήματος) του Δικτύου το οποίο θα σχεδιαστεί και εκτυπωθεί με δαπάνες του προγράμματος και θα μπορεί να προβάλλεται σε ειδικά σημεία του καταστήματος (επιγραφές, έντυπα, βιτρίνες, κατάλογοι κλπ).
2.Προβολή του Δικτύου του με έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο που θα περιλαμβάνει συνοπτικό χάρτη με τα κύρια αξιοθέατα και τις θέσεις των επιχειρήσεων - μελών του Δικτύου και θα διανέμεται σε κατάλληλα σημεία.
Θα παραχθούν 10.000 τεμ για την Κρήτη και 10.000 τεμ για την Κύπρο
3.Προβολή του Δικτύου με ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα (σποτς) που θα σχεδιαστούν και θα μεταδίδονται με δαπάνες του Δικτύου από τοπικά ΜΜΕ σε ημέρες και ζώνες που θα καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των Μελών του Δικτύου που υπάρχουν σε κάθε περιοχή.

Προβλέπεται σχεδιασμός και μετάδοση 400 τηλεοπτικών και 500 ραδιοφωνικών μηνυμάτων.

4.Προβολη του Δικτύου με καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ (Εφημερίδες, Περιοδικά, Οδηγούς) σε Κρήτη και Κύπρο τα οποία θα αναλάβουν να προβάλουν τον ρόλο και την αποστολή του Δικτύου και με κατάλληλες συνεντεύξεις, οι οποίες θα παρουσιάζονται και στις ιστοσελίδες τους.Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η δημοσίευση 100 καταχωρήσεων.

5. Δημιουργία ιστοσελίδας μέσα από την οποία θα προβάλλεται άμεσα και μέσω των Κοινωνικών δικτύων το Δίκτυο και τα Μέλη του καθώς και η υγιεινή, και γευστική αξία των φαγητών και εδεσμάτων που παρασκευάζονται με αποκλειστική χρήση ελαιόλαδου αλλά και η ιστορική, πολιτιστική, ποιοτική και υγιεινή αξία του Κρητικού και Κυπριακού Ελαιόλαδου.

6.Κατασκευή και χορήγηση στα Μέλη του Δικτύου διαφημιστικών επιτραπέζιων αντικειμένων (π.χ. ελαιοδοχείων, ειδικών καρτών κ.α.) τα οποία θα τοποθετούνται στα Τραπέζια και στους χώρους των επιχειρήσεων Μελων του Δικτύου. Προβλέπεται να παραχθεί ένας αριθμός περίπου 400 τεμ.

7. Δυνατότητα προμήθειας ελαιολάδου η και άλλων ελαιοκομικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές μέσα από ειδικές συμφωνίες μεταξύ των Ταβερνών, Εστιατορίων και των Επιχειρήσεων διαθεσης Ελαιολαδου η Ελαιοεδεσματων που θα είναι Μέλη των δικτύων .

8. Παροχή δυνατότητας στα Μέλη του Δικτύου να προβάλουν την συμμετοχή τους στο δίκτυο με τήρηση όμως των όρων που θα προβλεφθούν στο Καταστατικό.

9. Συμμετοχή εκπροσώπων των Μελων του Δικτύου σε κοινές εκδηλώσεις προβολής των Δικτύων Κρήτης και Κύπρου και ανταλλαγής εμπειριών και που θα οργανωθούν στην Κρητη και την Κύπρο.

10. Ανάπτυξη συνεχούς συνεργασίας των Δικτύων Κρήτης και Κύπρου ώστε να υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή εμπειριών αλλά πελατών από την Κύπρο στην Κρητη και αντιστρόφως.

  • Γεωγραφικό Μήκος:
  • Γεωγραφικό Πλάτος:

Πατήστε εδω για να δείτε όδηγίες για το πως θα πάτε στην ταβέρνα Ταυτότητα